Antroposofische Zorg

Over antroposofie is veel geschreven. Ed Taylor typeert het in zijn boekje "Antroposofie, een inleiding" als volgt: "Antroposofie is verbindingskunst. Ieder mens kan verbindingskunstenaar worden. Op allerlei manieren zijn wij al verbonden. We zijn mens onder mensen. Je kunt je verbonden weten met de aarde, met de wereld van planten en dieren. Met jezelf. En er zijn mensen die de spirituele werkelijkheid als realiteit beleven."

Inspiratie

De antroposofie is mijn inspiratiebron. Binnen de antroposofische zorg zijn ontwikkeling en verbinding essentieel.

  • De manier waarop je je ontwikkelt hangt samen met je individuele mogelijkheden en persoonlijkheid.
  • De manier waarop je je verbindt met jezelf en de wereld om je heen is ook voor ieder mens uniek. We zijn, om met de woorden van Ed Taylor te spreken, allemaal op onze eigen wijze verbindingskunstenaars.

Ondersteuning

In mijn werk ontmoet ik mensen die een verbinding moeten leggen met hun ziekte of handicap. Ziekte en gezondheid zijn niet statisch. Het zijn eerder processen die je kunnen helpen in je ontwikkeling en je verbinding met je zelf en de wereld.

Vanuit de antroposofische verpleegkunde wil ik meekijken naar deze processen en praktische ondersteuning bieden via uitwendige therapie, de Bentinck-massagetherapie of de Meridiaan-Kleurentherapie.

Niet de ziekte staat centraal, maar de hele mens. Samen gaan we op zoek naar de balans van lichaam, levenskracht, ziel en geest.

 

Freya Pardoel - Praktijk voor Antroposofische zorg
Paulus Potterstraat 12-C, 7204 CV  Zutphen
06 26964890