Indicaties voor Uitwendige therapie

De uitwendige therapie is passend voor iedereen, van jong tot oud

 • Bij kinderen die niet goed groeien of waarbij de ontwikkeling stagneert.
 • Bij hoog-gevoeligheid, om een betere balans te vinden tussen binnen– en buitenwereld.
 • Tijdens alle fasen van een kankerproces. Zie het filmpje hier onder voor nadere informatie.
 • Bij kouwelijkheid, vermoeidheid en gebrek aan vitaliteit.
 • Bij mensen met een chronische aandoening om de kwaliteit van leven te verhogen.
 • In de laatste levensfase om een zorgvuldige ondersteuning te bieden bij fysieke ongemakken, pijn, angst en verdriet.

Uitwendige therapie kan bij uitstek vooraf gaan aan een andere therapie zoals fysiotherapie of psychotherapie. Doordat de gelegenheid wordt geboden goed in het lichaam te komen is men beter voorbereid op een gerichte therapie en kan daar het meeste rendement uit worden gehaald.

Indicaties voor Bentinck massagetherapie

Deze therapie is passend als er sprake is van een te sterke werking vanuit de bovenpool óf vanuit de onderpool. Zie de toelichting hierop bij therapie: Bentinck massagetherapie. Om een paar mogelijke indicaties te noemen:

 • te weinig vitaliteit - postvirale vermoeidheidsklachten
 • verhoogde basisspanning in de spieren
 • angsten
 • slaapproblemen
 • stofwisselingsklachten 
 • chaos en gebrek aan overzicht
 • concenratieproblemen
 • fysieke onrust
 • depressie
 • opvliegers
 • overgangsmomenten (verhuizing - nieuwe baan - net met pensioen)
 • wilszwakte (je wél iets voornemen, maar er maar niet toe komen om het uit te voeren)
 • behoefte aan lichaamsgerichte therapie die verrassingselementen bevat

Indicaties voor Meridiaan-Kleurentherapie

Meridiaan-en Kleurentherapie verbindt Westerse medische kennis en Oosterse wijsheid, waarbinnen ziekte wordt gezien als verstoord evenwicht en verlies van ordening van levensprocessen.
Bij één of meerdere van onderstaande klachten werkt de Meridiaan-Kleurentherapie ondersteunend:

 • Reuma, acuut/chronisch
 • Posttraumatische dystrofie
 • Pijnbehandeling
 • Littekenbehandeling
 • Chronische vermoeidheid
 • Auto-immuunziekten
 • Emotionele problemen
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • Burn-out
 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Huidaandoeningen
 • Hormonale klachten
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Concentratieproblemen
 • Slaapstoornissen

Kinderen op de basisschool

Kinderen op de basisschool worden ook regelmatig aangemeld bij mijn praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die niet gemakkelijk in slaap komen, kinderen met buikpijn, kinderen die snel afgeleid zijn, kinderen die zich gespannen voelen voor een Cito toets, kinderen die snel overprikkeld raken.

Bij mij hoeven ze even niets. Alleen maar lekker liggen en ingepakt worden als een mummie in een warme cocon. De ruimte is prikkelarm, de uitwendige therapie is al snel vertrouwd. Het is voor mij en de ouders telkens weer wonderlijk welke uitwerking de non verbale uitwisseling tussen kind-olie en mijn hande(le)n heeft.

In overleg met de ouders kies ik voor uitwendige therapie met wikkel of de Bentinck massagetherapie.


Zeven levensprocessen

Mijn behandelingen en adviezen hebben betrekking op klachten rondom de 7 levensprocessen. De zeven levensprocessen vormen voor de antroposofisch verpleegkundige een kader om zowel op lichamelijk als op zielengebied zicht te krijgen op iemands gezondheidssituatie.

Hier vind u een uitgebreide lijst van klachten, waarbij uitwendige toepassingen u kunnen ondersteunen.

 
 
 

 

Freya Pardoel - Praktijk voor Antroposofische zorg
Paulus Potterstraat 12-C, 7204 CV Zutphen
06 26964890