Bentinck massagetherapie


Deze nog vrij onbekende massagetherapie werd door de Nederlander Volkier Bentinck (1912 - 2007) ontwikkeld, nadat hij in 1942 van

Ita Wegman de eerste impulsen kreeg aangereikt. De vraag die Ita aan Volkier stelde was: "Wil je voor mij een massagevorm ontwikkelen, waarmee we de boven- en de onderpool van de mens kunnen beïnvloeden?"

Volkier Bentinck maakte er zijn levenswerk van en kwam tot het beeld van de roos, die haar levenskrachten behoudt door de ingrijpende handeling van het snoeien. "Juist daardoor - door het snoeien - kan de roos des te uitbundiger groeien en bloeien."

Deze therapie wordt gegeven door artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen die daartoe zijn opgeleid.


Een korte toelichting op de begrippen boven- en onderpool
In de mens zijn er twee tegengestelde krachten werkzaam:
In de onderpool zijn dat de krachten van de stofwisseling en de ledematen, met name de benen. Deze krachten worden gekenmerkt door warmte, beweging, duisternis, opbouw, chaos en het zijn veelal onbewuste processen. Er is een relatie met het willen.
In de bovenpool zijn dat de krachten van het zenuw- en zintuigstelsel, met als basis het hoofd. Deze krachten worden gekenmerkt door koelte, rust, licht, afbraak, ordening en zijn veelal bewuste processen. Er is een relatie met het denken.
En dan is er nog een middengebied, dat bemiddelt tussen deze twee polen: het ritmische ademhalen en de bloedsomloop. Dit long /hart gebied heeft een relatie met het voelen.

Om nu een balans te krijgen in het denken, voelen en willen wordt er in de Bentinck massagetherapie "gesnoeid" - niet letterlijk uiteraard -
aan de boven- of de onderpool, als daar de werkzame krachten zo overheersend zijn dat ze de andere pool dreigen te overspoelen.
Ik geef het voorbeeld van migraine achtige hoofdpijn. Deze klacht is te beschouwen als een té veel aan stofwisselingskrachten (uit de onderpool dus) die niet in de onderpool blijven, maar doorschieten naar boven (naar het hoofd) en daar als pijn in het bewustzijn ervaren worden. Door met de Bentinck massagetechniek ordening aan te brengen in de onderpool komt er weer balans. Het te veel aan stofwisselingskrachten wordt gereduceerd - gesnoeid - energetisch afgevoerd en geordend. Een vriendin van mij met steeds terugkerende hoofdpijnklachten was blij verrast toen ik haar een Bentinck massage gaf. Het vermoeide en wat duffe gevoel wat ze doorgaans kon hebben na een ontspanningsmassage bleef uit; in plaats daarvan voelde ze zich juist opvallend energiek en down to earth.
Een ander voorbeeld betreft een inslaap-probleem. Jonge kinderen en volwassenen hebben in toenemende mate moeite met loslaten van de dag, met tal van indrukken en gedachten in het gebied van de bovenpool. Als de bovenpool te sterk actief blijft gaat dat ten koste van de opbouwprocessen, de vitaliteit en het verwerken van alle ervaringen. Hier doet een gerichte bovenpool-massage wonderen. Het snoeit nu juist een teveel aan bewustzijnskrachten.
Een interessante benadering om de balans te herstellen, als één van de polen té actief is geworden.

Hoofddrukjpg          voetjpg

Als u zich aanmeldt voor de Bentinck massagetherapie onderzoeken we eerst samen waar er therapeutisch "gesnoeid" mag worden.
De therapie kent een opbouw binnen 7 behandelmomenten, die in een ritme van een wekelijkse behandeling gegeven wordt. 
Waar bij de ritmische inwrijvingen een half uur passief wordt nagerust is het bij de Bentinck massegtechniek zó dat de integratie juist plaatsvindt in het kort naliggen, als het accent ligt op de bovenpool-massage,
of
in het geheel niet naliggen, als het accent ligt op de onderpool-massage.

In deze korte video krijgt u een impressie van de Bentinck massagetherapie.
Deze massage kan direct op de huid toegepast worden, maar is ook mogelijk over de kleding heen.
Voor pubers of mensen die zich ongemakkelijk voelen bij een direct aanrakingscontact is dit prettig drempelverlagend.